امروز: شنبه 9 اردیبهشت 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش 8,000 دانلود
طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی 12,000 دانلود
نگاه متخصصین به رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی 11,000 دانلود
نظام مندی محتوای درسی با روش تلفیقی 13,000 دانلود
تلفیق علم و فناوری در برنامه درسی با تاکید بر دوره ابتدایی 12,000 دانلود
الگوی برنامه درسی تلفیقی و جایگاه آن در برنامه درسی ابتدایی ایران 5,000 دانلود
مبانی نظری نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی 49,000 دانلود
پروپوزال نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی 19,000 دانلود
بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان 15,000 دانلود
تشریح کامل مولفه ها و ابعاد فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی 57,000 دانلود
مطالعه مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش منتخب به منظور سنجش مانعیت،جامعیت و همپوشانی 65,000 دانلود
شناسایی دلایل انحراف در مصرف تسهیلات و مطالبات معوق 85,000 دانلود
تبلیغات تلویزیون و ساختار بندی عناصر آن 57,000 دانلود
ریسک اعتباری و مطالبات معوق و الگو برای وصول آن 49,000 دانلود
ریسکهای اعطای تسهیلات بانکها به مشتریان و ارزیابی ساختار نقدینگی آنها 47,000 دانلود
روش کلی برای تراریختی(انتقال) ژنتیکی پلی اتیلن گلیکول-القایی باکتری¬ها و مخمر 12,000 دانلود
اقلیم خاک و آمایش زمین 12,000 دانلود
تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها 25,000 دانلود
تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان 27,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 65,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی تاثیر میزان استفاده از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی 19,000 دانلود
نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن 35,000 دانلود
تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن 17,000 دانلود
عوامل موثر در آلودگیهای محیط زیست و ضرورت حفاظت از آن 7,000 دانلود
شرکت در جرم با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر و با تاکید بر جرم قتل عمد 125,000 دانلود
بررسی وضعیت انتقال سهام در نظام حقوقی ایران و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات آن 149,000 دانلود
بررسی شرکت تعاونی در حقوق ایران 35,000 دانلود
شناسایی عوامل مطالبات معوق بانکی و بیان راهکارها در ایران و جهان 49,000 دانلود
شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران 33,000 دانلود
بررسی حوزه های مختلف منطقه گرایی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر نقش ایران 25,000 دانلود
بررسی کلی مقررات مرور زمان 28,000 دانلود
سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان 129,000 دانلود
مبانی نظری سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان 49,000 دانلود
پروپوزال سنجش تاثیر سبک رهبری مدیران مدرسه بر رضایت شغلی معلمان 19,000 دانلود
ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول 115,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول 35,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول 20,000 دانلود
عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها 145,000 دانلود
مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها 57,000 دانلود
پروپوزال عوامل موثر بر وصول مطالبات در بانک صادرات و ارائه راهکارهایی برای بهبود وصول آنها 19,000 دانلود
ارزیابی مشکلات و اختلافات کشورهای منطقه خلیج فارس و منطقه گرایی در آن 145,000 دانلود
بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی 29,000 دانلود
نقش موجودی در زنجیره تامین و ارائه اقدامات بهینه برای کاهش آن 125,000 دانلود
بررسی عوامل موثر بر سطح مناسب موجودی کالا و راهکارهایی برای افزایش سود کل زنجیره تامین 21,000 دانلود
مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین 8,000 دانلود
عوامل موثر بر میزان موجودی در زنجیره تامین و ارائه راهکارهایی برای کاهش سطح آن بدون افزایش هزینه 29,000 دانلود
ارائه مدل مفهومی برای رابطه مدیریت ریسک اعتباری و مطالبات معوق 47,000 دانلود
معماری تزئینی ایران 17,000 دانلود
تزیینات معماری منازل مسکونی بعد از اسلام در ایران 45,000 دانلود
بررسی فضا،محیط و مسکن با تاکید بر معماری قاجار و پهلوی 18,000 دانلود