امروز: دوشنبه 27 آذر 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان 169,000 دانلود
مبانی نظری طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان 75,000 دانلود
پروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان 17,000 دانلود
بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK 165,000 دانلود
مبانی نظری بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK 49,000 دانلود
پروپوزال بررسی وضعیت موجود مدیریت پروژه در سازمانها و مقایسه آن با شیوه های مدیریت پروژه در استاندارد PMBOK 24,000 دانلود
سنجش میزان بلوغ سنگ های منشاء با استفاده از مدل سازی ژئوشیمیایی 149,000 دانلود
حقوق مالکیت فکری و بررسی تقسیم بندی های متفاوت آن 29,000 دانلود
حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی 145,000 دانلود
حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 35,000 دانلود
منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری 29,000 دانلود
بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری 18,000 دانلود
مبانی و ماهیت حقوق مالکیت فکری 17,000 دانلود
حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها 165,000 دانلود
بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی 21,000 دانلود
حل و فصل اختلافات بین المللی و نهاد داوری 18,000 دانلود
جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی 35,000 دانلود
كنوانسیون 1982 حقوق دریا و مواضع ایران نسبت به آن 29,000 دانلود
اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی 7,000 دانلود
دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی 9,000 دانلود
شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی 7,000 دانلود
داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل 135,000 دانلود
بررسی حقوقی اعمال تجاری، امضا الکترونیک و قرارداد الکترونیک 49,000 دانلود
بررسی حقوقی تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک 15,000 دانلود
تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل 12,000 دانلود
داوری و روشهای حل اختلاف در تجارت بین الملل و تجارت الکترونیک 45,000 دانلود
جایگاه داوری از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی 125,000 دانلود
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس 10,000 دانلود
پاورپوینت کامل کتاب اقتصاد سنجی حمید ابریشمی 17,000 دانلود
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس 10,000 دانلود
پاورپوینت کامل کتاب اقتصاد سنجی حمید ابریشمی 17,000 دانلود
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر طبیبی - نشر فردوس 10,000 دانلود
ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تکیه بر رویه قضایی 145,000 دانلود
محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی 12,000 دانلود
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران 37,000 دانلود
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی 28,000 دانلود
تشریح مفهوم و ماهیت داوری تجاری بین المللی با تاکید بر بررسی قانون حاکم بر ماهیت دعوی 29,000 دانلود
تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی 45,000 دانلود
مفهوم و ماهیت انواع داوری تجاری بین المللی و شرط و آثار موافقت نامه داوری 29,000 دانلود
نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی 145,000 دانلود
نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی 37,000 دانلود
شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی و نظم عمومی 35,000 دانلود
پرسشنامه ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد 7,000 دانلود
مبانی نظری ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد 45,000 دانلود
پروپوزال ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر و استفاده از آن برای افزایش عملکرد 25,000 دانلود
تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران 49,000 دانلود
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و طراحی آن برای سازمان 35,000 دانلود
پرسشنامه بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 7,000 دانلود
بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 165,000 دانلود
مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان 65,000 دانلود