امروز: جمعه 4 فروردین 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی 19,000 دانلود
استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم 18,000 دانلود
توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها 11,000 دانلود
بررسی اجرای الزامات قانونی تدلیس در ازدواج 135,000 دانلود
اهمیت سرمایه فکری و ابعاد آن 17,000 دانلود
بررسی تاثیرات فرآیندهای تولید ماکارونی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن 79,000 دانلود
تعیین رضایت شغلی با توجه به نگرش به رشته تحصیلی خود و جو اخلاقی محیط کاری 127,000 دانلود
مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی 19,000 دانلود
ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات 145,000 دانلود
بررسی روند ورود و خروج کالا در انبار 35,000 دانلود
آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن 57,000 دانلود
بررسی ماهیت و اجزای رضایت شغلی و توسعه منابع انسانی 59,000 دانلود
نظریه ها و شاخصهای رضایت شغلی و ارتباط آن با مفاهیم دیگر 21,000 دانلود
مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان 35,000 دانلود
پروپوزال ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان 29,000 دانلود
مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف 9,000 دانلود
کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی 9,000 دانلود
موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا 24,000 دانلود
نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر 10,000 دانلود
خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک 19,000 دانلود
تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها 15,000 دانلود
تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن 16,000 دانلود
الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی 13,000 دانلود
تعریف و ویژگی های اصلی داروهای گیاهی (عوامل فیتوتراپوتیک) 13,000 دانلود
صدف های دو کپه ای پخته و خام 9,000 دانلود
نقش تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان 7,000 دانلود
بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان 6,000 دانلود
تشریح ویژگی های سرمایه فکری 19,000 دانلود
تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی 19,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران 25,000 دانلود
ارائه مدل مفهومی برای تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی 29,000 دانلود
تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها 35,000 دانلود
ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست 5,000 دانلود
اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه "شهرنشینی " بین علوم اجتماعی و طبیعی 22,000 دانلود
کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان 9,500 دانلود
ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران 125,000 دانلود
رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران 5,000 دانلود
بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی 9,000 دانلود
پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی 25,000 دانلود
پروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی 20,000 دانلود
تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد 10,000 دانلود
منطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطی 8,000 دانلود
معادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردان 6,000 دانلود
كنترل هوشمند وضعیت موتور DC 6,000 دانلود
فشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجك 6,000 دانلود
طراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئی 3,000 دانلود
شناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتی 8,000 دانلود
سنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسی 4,000 دانلود
Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد 6,000 دانلود
روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD 12,000 دانلود