امروز: جمعه 27 مرداد 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
متن کاوی و بررسی روشهای متن کاوی و ارزیابی این روشها 21,000 دانلود
چارچوب جامع سیستم اجرایی تولید در محیط ابری برای شرکت جم ساز 28,000 دانلود
مبانی رویکرد پیشنهادی برای کشف سرویس ها و تحلیل سیستم های اجرایی تولید برای شناسایی سرویس ها 45,000 دانلود
ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری 165,000 دانلود
مبانی نظری ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری 45,000 دانلود
پروپوزال ارائه چارچوب سرویس گرا برای سیستم های اجرایی تولید طبق رایانش ابری 15,000 دانلود
ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران 165,000 دانلود
مبانی نظری ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران 57,000 دانلود
پروپوزال ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران 24,000 دانلود
ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه 85,000 دانلود
مبانی نظری ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه 25,000 دانلود
پروپوزال ارائه روشی بهینه برای زمانبندی کار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و حریصانه 24,000 دانلود
تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی 95,000 دانلود
مبانی نظری تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی 37,000 دانلود
پروپوزال تخصیص منابع در رایانش ابری با الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی 22,000 دانلود
بررسی سیستمها و سیستم عامل های توزیعی با تاکید بر سیستم عامل ابری 32,000 دانلود
انواع سیستمها و فناوریهای تشخیص نفوذ برای شبکه های رایانش ابری 28,000 دانلود
طراحی و پیاده سازی مدلی برای امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ 19,000 دانلود
امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ 132,000 دانلود
مبانی نظری امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ 38,000 دانلود
پروپوزال امنیت در محیط ابر با سیستم تشخیص نفوذ 22,000 دانلود
بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو 94,000 دانلود
مبانی نظری بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو 45,000 دانلود
پروپوزال بررسی سیستم عامل های ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو 21,000 دانلود
زمانبندی کارها در رایانش ابری و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود بازدهی آن 75,000 دانلود
مبانی نظری زمانبندی کارها در رایانش ابری و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود بازدهی آن 27,000 دانلود
پروپوزال زمانبندی کارها در رایانش ابری و ارائه الگوریتمی بهینه برای بهبود بازدهی آن 24,000 دانلود
شبیه سازی و ارزیابی زمان اجرای برنامه موازی بر روی ابر با توجه به پارامترهای مختلف 19,000 دانلود
تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری 18,000 دانلود
روالهای تحمل پذیر اشکال برای رسیدن به قابلیت دسترسی بالا در سیستم های مبادله پیام 24,000 دانلود
بررسی قابلیت دسترسی بالا در رایانش ابری با تاکید بر روشهای دستیابی به مراکز داده 22,000 دانلود
ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری 145,000 دانلود
پیشینه ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری 18,000 دانلود
پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری 15,000 دانلود
طراحی و پیاده سازی مدلی برای تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری 19,000 دانلود
تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری 125,000 دانلود
مبانی نظری تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری 35,000 دانلود
پروپوزال تشخیص و ردیابی بدافزارها در محدوده رایانش ابری 24,000 دانلود
بررسی پیشینه امنیت در محاسبات ابری و امضای دیجیتال 45,000 دانلود
بررسی مفاهیم مختلف تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی 65,000 دانلود
رایانش ابری سبز و بررسی الگوهای مصرف انرژی با قابلیت سازگاری با محیط و بهبود کارایی 85,000 دانلود
بررسی تهدیدات امنیتی رایانش ابری و راه حلهای مقابله با آن 5,000 دانلود
افزایش امنیت اطلاعات در محاسبات ابری 125,000 دانلود
مدل پیشنهادی استاندارد SAML برای احراز هویت دو طرفه و بررسی کامل آن 21,000 دانلود
مدل پیشنهادی استاندارد SAML برای بهبود فرآیند احراز هویت 12,000 دانلود
پیشینه امنیت در محاسبات ابری و روشهای ورودی تکی 24,000 دانلود
چالش ها و راهکارهای امنیتی در رایانش ابری 27,000 دانلود
ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری 135,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری 48,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی و تطبیق راه حل های امنیتی در محاسبات ابری 19,000 دانلود