امروز: چهارشنبه 26 مهر 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
موضع یابی استراتژیك بازار /محصول زعفران در ایمیل مارکتینگ 12,000 دانلود
تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 15,000 دانلود
تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی 16,000 دانلود
روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن 37,000 دانلود
بررسی روشها و مدلهای اندازه گیری ارزش ویژه برند سبز 45,000 دانلود
علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نگاه آکر 25,000 دانلود
بررسی ابعاد و مدلهای وفاداری به برند و رضایت مشتری 24,000 دانلود
لزوم پیاده سازی ERP در سازمان و علل موفقیت و یا شکست آن 33,000 دانلود
بررسی تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش در بازاریابی 35,000 دانلود
تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند 28,000 دانلود
پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان 5,000 دانلود
اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان 149,000 دانلود
مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان 45,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان 24,000 دانلود
پرسشنامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت 4,000 دانلود
علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت 125,000 دانلود
مبانی نظری علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت 33,000 دانلود
پروپوزال علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت 20,000 دانلود
پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری 4,000 دانلود
بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری 137,000 دانلود
مبانی نظری بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری 35,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری 20,000 دانلود
پرسشنامه ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند 4,000 دانلود
ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند 167,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند 65,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند 19,000 دانلود
پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی 18,000 دانلود
هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه 35,000 دانلود
توازن بار در محاسبات ابری و نحوه معماری لایه ها در آن 65,000 دانلود
عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز 7,000 دانلود
پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن 4,000 دانلود
بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن 149,000 دانلود
مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن 57,000 دانلود
پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن 35,000 دانلود
پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت 5,000 دانلود
مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی 25,000 دانلود
تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران 18,000 دانلود
مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل 7,500 دانلود
پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند 4,000 دانلود
ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند 125,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند 28,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند 19,000 دانلود
مدلهای ارزش ویژه برند و متغیرهای تاثیر گذار بر بسط برند 33,000 دانلود
پرسشنامه سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP 5,000 دانلود
سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP 135,000 دانلود
مبانی نظری سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP 45,000 دانلود
پروپوزال سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP 19,000 دانلود
تشریح فرآیند فسفاته کاری فلزات با نگاهی به پوششهای پایه رنگ 65,000 دانلود
جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی 8,000 دانلود
جزوه آناتومی استاد مربوطی 8,500 دانلود